Logo MixRite Turkey
وارداتی از هلند
   
 
 

 
دامداری
از پمپ های میکسیریت دوزاژ برای واکسیناسیون ویتامین های ممانعت کننده در برابر اثرکاهش رشد دام ها, مواد افزودنی نگهداری کننده خوراک دام و واکسیناسیون های حفاظتی در برابر بیماری های ...واگیردار مرغ ها می توان استفاده کر
   

 

زراعت, باغبانی و کشت گلخانه ایپمپ های میکسیریت دوزاژ برای کنترل مقادیر کودهای همراه با آب آبیاری و پخش یکنواخت آنها برای گیاهان قابل استفاده هستند. افزایش رشد ریشه, افزایش میزان تولید و کاهش هزینه های کارگری را نیز ...سبب می شود.


   

مواد شیمیایی و بهداشتی
پمپ های میکسیریت دوزاژ با مدل های مخصوص طراحی شده برای کلریزاسیون, در شرایط روز افزون کنونی به نیاز آبی, بیشترین استفاده را در واحد های خنثی کننده, استیریلیزاسیون, کلریزاسیون و بسیاری از سیستمها و تکنولوژی های مورد استفاده در این ...زمینه را دارد


   

تصفیه آب و آب درمانی
پمپ های دوزاژ استفاده شده در زمینهٔ مراحلی از قبیل تصفیه ی آب های سالم و همچنین فاضلاب ها, معمولا با انتقال میزان قابل قبول از مواد شیمیایی در حال استفاده می باشند.


   

کاربردهای صنعتی

پمپ های میکسیریت دوزاژ, در زمینه ی صنعت نیز برای ترکیب هر نوع ماده ی شیمیایی افزودنی مورد نیاز با آب می توانند استفاده شوند. برای ضد عفونی نیز از هر نوع صابون یا ماده ی ضدعفونی کننده با افزایش مقادیر آب می توان بکار برد..


   

تولید مواد غذایی

در سایه ی تکنیک های روزمره مورد استفاده در زمینه ی تولید, افزایش تولید در بخش تغذیه, کاهش میزان تلفات به حداقل, افزایش کیفیت تولیدات و استریلزاسیون انجام گرفته است.
شرکت مشاور بیلگینر این محصول با کیفیت را به اقتصاد کشور ترکیه وارد کرده و با قبول مسئولیت در زمینه ی تولید آنچه که لازم است را انجام خواهد داد.


   

 

 

 
 


MixRite ترکيه | آب پمپ دوز محور (بدون برق)

Tahilpazari Mah. Tugayoglu Is Merk. Kat 4, No:22 07140, Kapaliyol-Sarampol,  Antalya / Turkey : دفتر مرکزي Antalya

 antalya@mixriteturkey.com 2487086(242)90+ : تلفن ● +90(532)4558130 : تلفن همراه
Mesrutiyet Caddesi Hatay Sk. No:6/C  06640 Ankara / Turkey : دفتر فروش و بازاریابی

 
info@mixriteturkey.com تلفن همراه : +90(312)3229091 فکس : +90(312)4258438   تلفن : +90(532)2822183
www.mixriteturkey.com

site design ● bilgin&bilgin / Bilgin Danışmanlık